درباره ما

ویژه انواع خودرو ( پلیس و اشخاص )

قابل استفاده اشخاص و پلیس و نیروهای امنیتی

راه عالی برای جلوگیری از سرقت خودرو و متوقف کردن خودرو

قفل چرخ وسیله‌ای برای جلوگیری از حرکت وسایل نقلیه است. قفل چرخ در معمول‌ترین شکل خود، از قفلی تشکیل شده که چرخ را احاطه کرده و برای ممانعت از جدا کردن خودش و همچنین چرخ، ساخته شده‌است.

از قفل چرخ معمولاً برای منظورهای امنیتی، همچون جلوگیری از دزدیده شدن توسط دزدهای یدک کش یا ممانعت از رانده شدن وسیله نقلیه فرد توسط دزدان استفاده می‌شود.

همچنین از آن در پارک‌کردن‌های غیرمجاز یا غیرقانونی به جای ( یدک کشی ) بکسل وسیله نقلیه خاطی، استفاده می‌شود. در این موارد پلیس یا صاحب مِلکی که قفل چرخ را بر وسیله نقلیه گذاشته، ممکن است برای گشودنش، مطالبه جریمه کند.

باور کنید حادثه پیش از اتفاق افتادنش خبر می‌کند و هشدار می‌دهد؛ اما گاهی این ما هستیم که نمی‌بینیم و نمی‌شنویم