تلفن:

(021) 55261555 - 55261556
فکس: (021) 55266332
موبایل: 09121397452 - 09121936473
 

 

 

   
 
 
 
 

- قابل استفاده اشخاص و پلیس و نیروهای امنیتی

- بهترین ابزار جهت ارتقا ایمنی خودرو در برابر سارقان

- قابل نصب بر روی هر چهار چرخ خودرو

- نصب سریع و آسان (حتی برای بانوان )

ادامه ...